Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Synopsis van Onze vrijheid zit in een wurggreep. En daar kunnen we wat aan doen!

 

In 2018 publiceerde ik 'Rebel met een reden'. Een boek over kritische professionals. Dit boek was aanleiding voor vele gesprekken over rebellie. Geleidelijk gingen deze steeds meer over de vraag hoe vrij professionals zijn om te doen wat nodig is voor doelgroep en samenleving. Al snel volgde de bredere vraag hoe het is gesteld met onze individuele vrijheid als burger.

Ik toon in dit boek een genuanceerdere werkelijkheid achter onze zo vaak bejubelde vrijheid. Deze is er niet voor iedereen en zeker niet voor ons allemaal in gelijke mate. Daarnaast wordt onze vrijheid en die van anderen in een steeds strakker wordende wurggreep gehouden en ingeperkt. Dat doen niet alleen 'zij'. Wijzelf dragen daaraan enthousiast ons steentje bij.

Onze individuele vrijheid wordt op vier manieren beknot. Als burgers staan wij steeds meer onder druk om de juiste keuzes te maken en het goede gedrag te tonen. Met het oog op de - vooral financiële - gevolgen voor de samenleving en onze landgenoten. De rekening van "fout" gedrag wordt steeds meer bij individuele burgers gelegd. Als consumenten worden wij opgezadeld met de opdracht gretig te consumeren. Tegelijkertijd is het aan ons om al consumerend de grote problemen van deze tijd aan te pakken. Onze individuele keuzes veranderen immers bedrijven en daardoor de wereld, zo is de idealistische gedachte. Als werker worden we opgejaagd, kunnen we lang niet altijd de goede dingen op de goede manier doen en zitten vele van ons vast in een situatie die gezondheid en welzijn bedreigt. Onze uitgaven en schulden maken dat we hieraan niet kunnen ontkomen. Tot slot wordt onze vrije toekomst ons als gebruikers van internet afgenomen, doordat lerende algoritmen grote hoeveelheden persoonlijke informatie verzamelen, waardoor het mogelijk wordt om ons gedrag te manipuleren en beheersen.

Het einde van de wurggreep is nog niet in zicht. Overheid, politieke partijen en ondernemingen, zijn de aangewezen voortrekkers die de grootste stappen kunnen zetten om onze beknelde vrijheid te bevrijden. Daarom formuleer ik in de eerste plaats de belangrijkste vragen waarop zij de antwoorden horen te geven. Antwoorden die de basis kunnen zijn van beleid gericht op het beschermen van onze individuele vrijheid.

Daarnaast beschrijf ik de opdracht die wij als burgers hebben. Hoe kunnen wij voorkomen dat wijzelf onze vrijheid onderuit halen? Hoe deze te beschermen? Wat kunnen wij daarnaast doen om er voor te zorgen dat overheid, politieke partijen, ondernemingen en de instituten die hen vertegenwoordigen, doen wat nodig is? Ik eindig met een warm pleidooi voor zelfbewust activisme. Nederland is gebaat bij burgers die door weerbaarder en rebelser te zijn, beschermen wat waardevol is: onze individuele vrijheid, de kwaliteit van onze levens en van de Nederlandse samenleving.