Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Iedereen aan boord

 

Iedereen aan boord!

                                     

Samenwerken voor kinderen en jeugdigen

 

In 2014 en 2015 schreven Jos van der Horst van Quanta NpM en Bart van Kessel de boeken ‘Iedereen aan boord! Samen werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt’ en ‘De Veldgids Iedereen aan boord’.
 
Het boek ‘Iedereen aan boord!’, is geschreven voor alle professionals die in klas, school, of samenwerkingsverband passend onderwijs proberen te realiseren voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit brengt voor hen grote uitdagingen met zich mee. Dit boek gaat over die uitdagingen en de ideeën van de auteurs over een effectieve aanpak.
 
De veldgids laat zien hoe je samen met de mensen in je omgeving, oplossingen vindt in de situaties dat passend onderwijs je voor een grote uitdaging plaatst en je niet “als vanzelf” weet welke weg te bewandelen. Meer dan twintig ruggensteunen geven antwoord op de vraag, ‘Hoe doe ik dat?’. De gids laat de theorie links liggen en richt zich op de dagelijkse praktijk. 
 
In beide boeken staat weliswaar passend onderwijs centraal, maar de gepresenteerde theorieën, methodieken en adviezen, zijn goed bruikbaar in alle situaties waarin passend leren, veilig en gezond opgroeien en meedoen naar vermogen van kinderen en jeugdigen worden nagestreefd.
 
 

Ruggensteunen

 

Op deze pagina vind je alle opdrachten en formats van de praktische ruggensteunen uit de veldgids ‘Iedereen aan boord!’. Download, gebruik en deel ze.
 

Ambitie: jouw doelstellingen

Ambitie: de thermometer

Het rozetraam: vier brillen

Waarom wil ik dit? Terugblik

Waarom wil ik dit? Persoonlijke inzichten

Kantelsituaties: wie bevinden zich er in?

Kantelsituaties: oplossingsmethodieken

Jouw eigen observaties

Doen we er echt alles aan?

Observaties delen: hoe ouders ons versterken

Observaties delen: kantelgesprekken voeren

Hoe goed ken je de ouders?

Hoe nabij zijn de ouders?

Anderen meekrijgen: maak een emogram

Spelen met het verpakken van je wensen

Omgaan met weerstanden

De werkagenda

Het kantelbord

Werken met kantelteams: de opdracht

Reflecteer en leer: feedback

Hinderlijke gedachten opruimen: ongewenste koersverandering

Hinderlijke gedachten opruimen: koerscorrectie

Hinderlijke gedachten opruimen: wie zie je liever gaan dan komen?

Voor jezelf zorgen: wat wil ik wel, wat niet?

Accepteren: de positieve gevolgen van 'nee'

Accepteren: ik ging al eens over mijn grens

Ja maar, waar haal ik de tijd vandaan?