• Voedt en verdiept professionele kracht

Sociaal ondernemerschap, vitaal vakmanschap en duurzame samenwerking

Quanta NpM helpt sinds 1997 organisaties en professionals in het publieke domein zichzelf te versterken en meer resultaten te boeken voor samenleving en doelgroepen. Door de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap, vitaal vakmanschap en duurzame samenwerking.

Opdrachtgevers zijn ministeries, provincies of gemeenten en organisaties in de sectoren onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg, huisvesting, hulpverlening, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, cultuur, participatie en welzijn.

Versterken van professionele kracht

Strategie

Sociaal ondernemerschap, vitaal vakmanschap en duurzame samenwerking zijn bepalende keuzes voor de lange termijn, die vragen om een weloverwogen aanpak.  Hoe komen wij tot een gedragen strategie?

Organiseren

Als de strategie duidelijk is, hoe organiseren we dan de uitvoering? Hoe maken we onze ambitie en ons plan werkelijkheid? En wat is er voor nodig om de goede dingen op de goede manier te doen?

Competenties

Wat vragen onze missie, ambities en de weg die wij willen bewandelen, van ons? Welke kennis, vaardigheden en gedrag zijn nodig om deze tot volle bloei te laten komen? Hoe zorgen we er voor dat we deze in huis hebben en dat iedereen ‘het goed’ kan doen?

Bezieling en kwaliteit

Het creëren van maatschappelijke toegevoegde waarde is mensenwerk en staat of valt met de betrokkenheid, motivatie en inzet van mensen. Hoe deze te stimuleren en voldoende ruimte te geven? Ook in de lastigste situaties en onder zware omstandigheden.