Rebel met een reden

Weerstand en conflict

Quanta NpM is al meer dan twintig jaar betrokken bij de meest uiteenlopende veranderprocessen in non-profitorganisaties. In de loop van de jaren ontmoetten wij veel professionals met stevige kritiek op de grote toekomstplannen en veranderambities waarmee zij te maken kregen. Professionals die ‘nee’ zeiden tegen bijvoorbeeld marktwerking, klant- en marktgerichtheid, ondernemerschap, doelmatiger werken, verplichte evidence based methodieken, nieuwe spelregels, nieuwe partnerships, zelfsturende teams, integrale samenwerking, decentralisering of juist centralisering, budgetkortingen, wijkteams, of in gang gezette reorganisaties en fusies.

In het leeuwendeel van de gesprekken met deze rebellen werd al snel duidelijk dat niemand zat te wachten op hun kritische geluiden. Integendeel, vanaf het allereerste overleg over het lonkende toekomstperspectief was er in hun organisatie vooral een grote behoefte aan positief ingestelde en enthousiast reagerende mensen die zich volop wilden inzetten voor de realisatie van het geschetste vergezicht. Rebellen leiden immers af, staan in de weg, zorgen voor ruis en gedoe en tasten de kracht en de motivatie van het team aan. Zij roepen daardoor weerstand op en zijn de bron van conflicten. In de meeste verandertrajecten stellen rebellen en voorstanders zich tegenover elkaar op. Zij hebben last van elkaar en ondervinden vervelende gevolgen van de kloof tussen hen. Vaak is sprake van patstellingen die alleen doorbroken lijken te kunnen worden met stevige conflicten.

Elkaar klem zetten

Van der Horst schreef dit boek eerst en vooral voor de rebellen, muiters en opstandelingen in non-profitorganisaties die zich keren tegen een ommekeer, kentering, kanteling, transformatie, reorganisatie, herstructurering, ombuiging (re)vitalisering, of hoe de voorgestane verandering ook mag worden genoemd. Zij komen daardoor meer en meer in een voor hen ingewikkelde situatie terecht waarin bestuurders, managers en collega’s hen negeren of zich zelfs tegen hen keren. In dit boek beschrijft Van der Horst wat er voor nodig is om een weg te vinden in dit soort situaties.

Daarnaast is dit boek gericht op de bestuurders en managers die aan het roer staan en die geen boodschap hebben aan kritische tegengeluiden, of juist wél in gesprek willen gaan maar te maken hebben met rebellen die dat onmogelijk maken. Zij missen kansen! Dit boek laat zien welke kansen dat zijn en hoe deze te benutten.

Rebel met een reden. Wanneer je als professional de hakken in het zand zet | Uitgeverij SWP (2018) | Jos van der Horst