• Voedt en verdiept professionele kracht

Privacy

Met deze Privacy Policy informeert Quanta NpM B.V. u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Quanta NpM B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Quanta NpM B.V. respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens en m.i.v. 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijven.

Welke gegevens worden verwerkt?

Quanta NpM B.V. verwerkt de persoonsgegevens die we van u ontvangen alleen voorzover nodig voor de uitvoering van uw opdracht en de beantwoording van uw verzoek of vraag. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen wanneer u contact opneemt om een mogelijke opdracht voor Quanta NpM B.V. te bespreken, bij aanmelding voor een training, aanvraag van informatie, of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, betalingsgegevens, uw feedback over onze werkzaamheden en overige informatie die u aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Quanta NpM B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • een correcte, snelle en zorgvuldige uitvoering van een door u aan ons verstrekte opdracht;
    registratie en administratieve afhandeling van uw opdracht;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
    voor de financiële afhandeling van uw opdracht;
  • om te voldoen aan op Quanta NpM B.V. rustende wet- en regelgeving.

Uw gegevens worden niet gebruikt om u zonder uw uitdrukkelijke verzoek te informeren over producten en diensten van Quanta NpM B.V. of andere aanbieders.

Quanta NpM B.V. zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij Quanta NpM B.V. daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies

Quanta NpM B.V. verwerkt geen gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website. Onze website gebruikt dan ook geen cookies om informatie te verzamelen over uw websitebezoek.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Quanta NpM B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Quanta NpM B.V. mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek richten tot Quanta NpM B.V. door een e-mail te sturen naar info@quantanpm.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Quanta NpM B.V. zal binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Quanta NpM B.V. de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

Quanta NpM B.V. kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 21 maart 2023.