Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Professioneel groeien door te leren uit ervaringen

Professioneel groeien door te leren uit ervaringen

 

Onderweg naar vakmanschap

Professionals beschikken door hun opleiding van meet af aan over een visie op hun vak en kennis van de belangrijkste methodieken en instrumenten. Ook beheersen zij de bij hun vak horende rollen en vaardigheden.

Na hun opleiding leren professionals uit hun ervaringen. Al werkend en ervarend ontwikkelen zij ondermeer het vermogen om antwoorden en oplossingen te bieden 'op individuele maat' in steeds complexere en unieke situaties. Ook vinden zij bijvoorbeeld steeds beter de aansluiting met de eigen zingevende overtuigingen en waarden én met die van anderen.

Groeiende effectiviteit

Lerend uit hun ervaringen worden professionals vakmensen met eigen inzichten en werkwijzen. Hierdoor groeit hun effectiviteit en weten zij meer en betere resultaten te bereiken voor samenleving en doelgroepen.

Werkdruk als hindernis

Tenminste wanneer werkdruk en de waan van de dag niet in de weg staan van dit leerproces. En dat is nogal eens het geval.

Training

Sinds 2015 verzorgt Quanta NpM daarom in het publieke domein de training 'Professioneel groeien door te leren uit ervaringen'.

Lees er hier meer over.


<< Terug naar nieuwsoverzicht