Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Rebel met een reden

 

Rebel met een reden

 
Jos van der Horst schreef een boek voor en over de kritische professionals of rebellen in het publieke domein die zich niet kunnen vinden in de door de financiers, beleidsmakers, toezichthouders, bestuurders en managers van hun organisatie, prachtig geschetste nieuwe en lonkende toekomstperspectieven. Dit boek werd  in april 2018 uitgegeven door Uitgeverij SWP (Amsterdam). Sindsdien  verschenen meerdere artikelen.
 

De lamgeslagen professional

 
In nogal wat organisaties is sprake van een cultuur die drempels opwerpt voor professioneel handelen. Hierdoor worden gemotiveerde professionals uit hun kracht gehaald en lamgeslagen. 
 

De ontkrachte organisatie

 
Overheden, financiers, of bijvoorbeeld toezichthouders kunnen met wetten, regels, protocollen en procedures veel invloed hebben op een organisatie  en het maatschappelijke domein of de regio waarin deze actief is. Deze invloed is niet altijd positief.
 

Hoe de publieke sector wordt ontkracht

 
Professionals in de publieke sector hebben te maken met overheden, toezichthouders en financiers die met beleid, wetten en regels veel invloed uitoefenen op hen, hun organisatie en het maatschappelijke domein of de regio waarin zij actief zijn. De gevolgen hiervan zijn lang niet altijd positief. 
 

Hoe herwinnen lamgeslagen professionals hun kracht?

 
Wat kunnen lamgeslagen professionals en de bestuurders, managers en teams van ontkrachte organisaties doen om hun eigen kracht te herwinnen en versterken? Dit artikel beschrijft hoe de professionele authenticiteit en vitaliteit herwonnen kunnen worden. 
 

Hoera, een rebel!

 
Rebellen worden vaak gemarginaliseerd en niet serieus genomen. En dat is onverstandig. Want de kans is groot dat zij de vinger leggen op pijnlijke plekken die nog jarenlang zullen zorgen voor ernstige bijwerkingen of zelfs het mislukken van verandertrajecten.
 

Rebellen die achteraf gelijk krijgen

 
Dit artikel beschrijft een voorbeeld uit de praktijk.
 

Rebelleren met een goede reden

 
Het onderwijs kent veel zeer betrokken professionals met een groot hart die zich tot het uiterste inspannen voor de aan hen toevertrouwde leerlingen. Ook als de antwoorden of oplossingen waaraan deze ene leerling behoefte heeft niet voor het oprapen liggen en een forse inspanning vragen. Hiervoor verdienen zij een heel groot compliment! Telkens weer blijken er echter ook keerzijden te zitten aan dit grote hart.
 

Wat bescherm jij?

 
Je hebt ‘boos’ en je hebt ‘woest’. Ik werd uitgenodigd door twee directeuren van een scholengemeenschap en een zorginstelling. In beide gesprekken lag een veranderproces op tafel. Of beter gezegd: hoe enkele onwillige teamleden daarvan in de weg stonden. Waarom deden zij dat?
 

Kwetsbaarder, rebelser, sterker

 
Hoe maken kwetsbaarheid en rebellie professionals sterker?