De veldgids ‘Iedereen aan boord!’

In 2014 schreven Jos van der Horst en Bart van Kessel het boek ‘Iedereen aan boord!’. Daarin presenteerden de auteurs een praktijkgericht werkplan in vijf stappen, gericht op ‘het doen van de goede dingen’ en ‘het samen willen doen’. ‘Iedereen aan boord!’ werd uitgegeven vlak voor de zomervakantie.

Vanaf september stelden veel lezers telkens weer de belangrijke vraag; ‘Hoe doe ik dat?’. Deze vraag beantwoorden de auteurs in deze veldgids. Met 25 ruggensteunen willen zij er aan bijdragen dat het leerkrachten, docenten, (intern) begeleiders en zorgcoördinatoren lukt om nog meer kinderen passend onderwijs te bieden. Ieder kind minder dat uitvalt, verzuimt, of thuiszit, is immers een geschenk voor dit kind zelf, de ouders, alle betrokken professionals en, niet in de laatste plaats, de Nederlandse samenleving.

Deze veldgids laat zien hoe leerkrachten, docenten, (intern) begeleiders en zorgcoördinatoren samen met de mensen in hun omgeving, oplossingen vinden in die situaties dat passend onderwijs niet vanzelf spreekt en hen voor een grote uitdaging plaatst. De ruggensteunen geven antwoord op de vraag, ‘Hoe doe ik dat?’. De auteurs laten de theorie links liggen en beperken zich tot de onderwijspraktijk. Diegenen die het boek aanschaffen krijgen toegang tot een website met hulpmiddelen.

De veldgids ‘Iedereen aan boord’. Hoe ga ik te werk als passend onderwijs niet vanzelf spreekt? | Uitgeverij SWP (2015) | Jos van der Horst en Bart van Kessel