Iedereen aan boord!

‘Iedereen aan boord!’ vindt zijn oorsprong in project Gedragswerk dat in 2005 van start ging. Quanta NpM maakte vanaf de start deel uit van de projectgroep. Tijdens het schrijven van dit boek werkte Gedragswerk inmiddels negen schooljaren aan het bevorderen van de lokale en regionale samenwerking romdom leerplichtige leerlingen die thuiszitten of voor wie dat dreigt. Jos van der Horst en Bart van Kessel bundelden hun ervaringen en inzichten, opgedaan in de dagelijkse praktijk van dit project, in ‘Iedereen aan boord!’.

Dit boek is geschreven voor alle professionals die passend onderwijs willen realiseren voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit brengt voor hen grote uitdagingen met zich mee. Over die uitdagingen en de ideeën van de twee auteurs over een effectieve aanpak, gaat dit boek.

In de visie van de auteurs hangt het welslagen van passend onderwijs af van de persoonlijke inzet van iedereen die in het onderwijs en de (jeugd)zorg werkt. Dat het niet altijd lukt om passend onderwijs te realiseren, ligt wat de auteurs betreft meestal aan de menselijke dynamiek in en om klas, school en samenwerkingsverband. Hoe complexer de problematiek, des te meer partijen bij de situatie betrokken zijn. Juist die grote hoeveelheid betrokkenen kan het erg moeilijk maken een oplossing voor dit kind of deze kinderen te vinden.

Van Kessel en Van der Horst presenteren een concrete aanpak die volgens hen bijdraagt aan de verwezenlijking van passend onderwijs, ook voor de kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt.

Iedereen aan boord! Samen werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt | Uitgeverij SWP (2014) | Jos van der Horst en Bart van Kessel