Resultaat door verbinden

Samenwerking als voorwaarde voor passend onderwijs

Er zitten kinderen thuis. De schattingen variëren van enkele honderden tot vele duizenden. Maar niemand twijfelt er aan dat er jaarlijks veel leerlingen thuis zitten en niet het passende onderwijs krijgen dat zij hard nodig hebben en waarop ze recht hebben. Kinderen die vaak letterlijk uit het zicht verdwijnen op het moment dat ze op de gang worden gezet, of bijvoorbeeld in de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen zijn allang niet meer alleen de zorg van deze ene leerkracht, dit ene team, deze school. Meerdere partijen spelen een rol. Vaak is voor een oplossing voor dít kind nodig dat in de interne zorgstructuur goede communicatie en samenwerking worden gerealiseerd met onder meer ouders, collega’s, interne begeleiders, of schoolleiders. Daarnaast spelen veelal ook nog een rol partijen in de externe zorgstructuur zoals de ambulante begeleiding, het schoolmaatschappelijk werk (SMW), bureau Jeugdzorg, of de politie.

Samenwerken voor kinderen

De problematiek van de thuiszittende leerlingen speelt zich af in netwerken die grotendeels bestaan uit autonome organisaties die niet alleen actief zijn in het onderwijs, maar ook in maatschappelijke sectoren zoals gezondheidszorg, jeugdzorg, of maatschappelijk werk. Goede communicatie en samenwerking in deze onderwijszorgnetwerken zijn noodzakelijk maar zeker niet vanzelfsprekend.

Hoe krijg ik het voor elkaar?

Resultaat door verbinden gaat over de vraag wat er voor nodig is om in en om uw school de communicatie en samenwerking van de grond te krijgen die noodzakelijk is om passend onderwijs te realiseren voor leerlingen met gedragsproblemen. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Dit boekje biedt u, uw team en uw (regionale) collega’s een gereedschapskist met voldoende gereedschap en materialen voor een groot aantal ‘doe het zelf’ projecten.

Resultaat door verbinden | Uitgeverij Wolters Kluwer (2009) | Jos van der Horst, Bart van Kessel