Van slag door de markt

Veranderende organisaties

Marktgericht werken, vraagsturing, klantgericht handelen, maatschappelijk ondernemerschap. Onder deze vlaggen is de voorbije decennia in het publieke domein veel, heel veel veranderd. Deze veranderingsprocessen blijken een grote impact te hebben. Collega’s worden ineens concurrenten. Patiënten, cliënten, leerlingen en hun ouders, burgers of…, worden klanten. Geld doet er steeds meer toe. Visies en attitudes worden herijkt. De onderlinge verhoudingen met andere organisaties veranderen. Werkrelaties staan onder druk. En  klanten mogen over van alles en nog wat meebeslissen.

Wat overkomt ons?

Quanta NpM heeft de afgelopen jaren veel organisaties begeleid die de omslag naar meer klant- en marktgerichtheid, of ondernemerschap, aan het maken waren. Veel organisaties zagen kansen en grepen die ook – met succes. Andere raakten van slag en hadden meer tijd nodig om oude zekerheden los te laten en opnieuw hun weg te vinden. Tijdens al die trajecten hebben we veel met elkaar beleefd, gehoord en gezien.

Cartoons

Hierover gaat dit boekje. Met een knipoog laten we in ruim 20 cartoons zien wat het effect is van dit soort veranderingsprocessen op iedereen die daarmee te maken krijgt: de beslissers, de uitvoerders en niet in de laatste plaats de klant. Wie stilstaat bij die impact, begrijpt beter waarom veranderen soms zo lastig is. En dat is vaak een goed begin om te bedenken hoe het beter kan.

Een prikkelend boekje over publieke organisaties, ondernemerschap, marktwerking en klantgerichtheid

Van slag door de markt | Quanta NpM B.V.  (2007) | Jos van der Horst (red.) | Met cartoons van Mirjam Vissers | Uitsluitend verkrijgbaar bij Quanta NpM B.V. | Prijs: € 9,75 (incl. verzendkosten)